Welkom bij gestalt opleidingsinstituut MultidiMens

'Kwaliteit vanuit betrokkenheid' 


 Wij nodigen je graag uit voor onze themadag van

26 maart a.s.

Ernst Knijff zal deze dag verzorgen rond het thema

Gestalttherapie?  Natuurlijk!

Gestalttherapie en het vanzelfsprekende 

aanbod voorjaar 2011.jpg 

 

Gestalttherapeuten klagen vaak over het feit dat onze theorie zo moeilijk uit te leggen is.

 

Eén oorzaak hiervoor is zeker te vinden in het feit dat we het moeilijk vinden
om met vanzelfsprekendheden om te gaan. 
Die van anderen maken ons vaak machteloos en die van onszelf herkennen we niet eens. 
Het dilemma met vanzelfsprekendheden is 
dat er niet te leven valt zonder hen
en dat we met hen steeds weer in de problemen komen.

 

Fritz Perls verwoordde dat dilemma al heel simpel:

 

     "Ik zou graag willen beginnen met heel eenvoudige ideeën, 
die zoals altijd moeilijk te begrijpen zijn."

 

Als we ons realiseren dat de gestalttheorie
veel eerder praktisch dan ondoorgrondelijk theoretisch is,
is zij helemaal nietzo moeilijk uit te leggen.